Aktualności

IX Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego

IX Studenckie Sympozjum Naukowe organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów
Tegoroczne hasło przewodnie: "Człowiek w Zdrowiu Publicznym".
Celem "Wrocławskich Dni Zdrowia Publicznego" jest stworzenie pasjonatom nauk związanych z ochroną zdrowia możliwości spotkania, wymiany poglądów oraz integracji.
Podczas dziewiątego spotkania były poruszone kwestie związane z miejscem człowieka w organizacji ochrony zdrowia, a także z zarządzaniem własnej ścieżki kariery.
W tegorocznej edycji zaprezentowaliśmy trzy prelekcje. Pierwsza dotyczyła "Stanu wiedzy rodziców i dzieci w warszawskich przedszkolach na temat zdrowego żywienia" autorstwa: Magdaleny Jabłońskiej, Anny Korcali-Wichary, Zofii Kwiatkowskiej. Druga prezentacja nawiązywała do "Korzystania ze zdrowych aplikacji mobilnych." autorstwa: mgr Joanny Skoniecznej, mgr Pawła Koczkodaja, Ilony Cieślak, Aleksandry Kielan, dr Dominika Olejniczaka, która zajęła 3 miejsce. Ostatnie wystąpienie odnosiło się do "Subiektywnego poczucia wykluczenia społecznego, a dieta bezglutenowa." autorstwa Gabrieli Walendziak, Alicji Smolagi oraz Michała Jurka.
Serdecznie gratulujemy występów oraz życzymy kolejnych sukcesów! :)

(Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii).

„W sprawie zdrowia” – konkurs prac młodych naukowców

Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Czekamy na wasze prace na temat medycznych, psychologicznych, społecznych, prawnych, ekonomicznych i innych aspektów zjawisk samoleczenia, samoopieki i samozarządzania zdrowiem w Polsce i Europie. Pamiętajcie, że muszą one spełniać kryteria pracy naukowej, szczególnie pod względem metodologii badań, adekwatności i aktualności wykorzystanych źródeł czy kompletności aparatury bibliograficznej. Limit objętościowy to 20 stron maszynopisu znormalizowanego (1800 znaków ze spacjami na stronę). Termin zgłoszeń to 1 października 2016!

Na autorów najlepszych prac wybranych przez jury czekają nagrody:

  • za zajęcie pierwszego miejsca: gogle wirtualnej rzeczywistości Samsung Gear VR oraz smartfon Samsung Galaxy S7,
  • za zajęcie drugiego miejsca: smartwatch Samsung Gear S2,
  • za zajęcie trzeciego miejsca: smartwatch Samsung Gear Fit.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów studiów pierwszego bądź drugiego stopnia, którzy obronili pracę dyplomową nie wcześniej niż dwa lata przed terminem zgłoszeń do Konkursu. Warunkiem jest również nieprzekroczenie 30. roku życia przed 31 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe warunki udziału oraz kryteria oceny prac określa regulamin konkursu dostępny na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs. Tam również znajdziecie formularz zgłoszeniowy i wszelkie inne niezbędne informacje.

Powodzenia!

Dzień Otwarty Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2016

6 marca mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Dniu Otwartym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla kandydatów na studia. Rozmawialiśmy na temat tegorocznej rekrutacji i kryteriach naboru oraz warunków studiowania na Zdrowiu Publicznym. Ponadto zachęcaliśmy do aktywnego uczestnictwa w kołach naukowych w tym najbardziej SKN Zdrowie Publiczne sekcja Promocji Zdrowia. Dziękujemy za odwiedzanie naszego stoiska ! :)

(Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii).

Festiwal Skołowany Weekend'16 "Śmiech to zdrowie"

Prelekcja: Wioleta Kitowska, Agnieszka Bodych. Temat: "Śmiech to Zdrowie". Zajęcia pozwoliły dowiedzieć się jak śmiech wpływa na organizm i na czym polega terapia śmiechem. Nie zabrakło także rozrywki w formie ćwiczeń. Widownia nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Na koniec na uczestników czekały słodkie nagrody.


(Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii).